serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly
14.08.2006

Innowacja to pewna forma poszukiwania nowych rozwiązań, wiąże się z tym wdrażanie oraz rozwój nie do końca sprawdzonych rozwiązań z zakresu technologicznego czy organizacyjnego. Innowacja to zmiana, która obiera sobie za cel przeobrażenie istniejących zasad organizacyjnych, społecznych czy kulturowych. Telepraca jak również pozostałe formy innowacyjne jest związana z pewnym ryzykiem. Nie da się przewidzieć następstw, nie da się jednoznacznie określić efektu końcowego.

więcej

27.07.2006

Pole elektromagnetyczne, bo to ono jest istotą działania Radio Frequency IDentification zaobserwowane zostało prawdopodobnie już w pierwszym wieku p.n.e. przez Chińczyków. Jednakże jego prawdziwy rozkwit zawdzięczamy Michaelowi Faradayowi (indukcja elektromagnetyczna, pierwsza prądnica, pierwszy model silnika elektrycznego), który zrozumiał, czym jest energia elektromagnetyczna. Następnie poddawano zjawiska elektromagnetyczne różnym badaniom i zastosowaniom, dzięki którym zbudowano podstawy działania niezliczonej ilości użytecznych przedmiotów. W końcu indukcja elektromagnetyczna jest podstawową metodą wytwarzania prądu elektrycznego, a bez niego trudno wyobrazić sobie nasze dzisiejsze życie.

więcej

Inspiracją oraz potrzebą stworzenia takiego rodzaju zatrudnienia była wygoda stanowiska pracy oraz pogodzenie życia zawodowego z prywatnym. Zawrotne tempo życia jakie spowodowała globalna komunikacja zmusiła do utworzenia mobilnego stanowiska pracy.

więcej

25.05.2005

Unia Europejska szacuje, iż 9,3% siły roboczej w 25 krajach członkowskich związane jest dziś z sektorem opieki zdrowotnej. Czterech na pięciu lekarzy w UE ma dostęp do Internetu, a 25% z nich używa go do prowadzenia swojej praktyki. Zdrowie już dziś jak twierdzi UE jest silnym ‘przemysłem’. Zdając sobie z tego sprawę zjednoczona Europa postanowiła do 2010 roku stale zwiększać wydatki budżetowe przeznaczone na tę sferę życia tak, by osiągnąć ostatecznie 5% jego wartości.

więcej

Wdrożenie i zastosowanie nowej formy organizacji zarządowi i pracownikom kojarzy się ze spadkiem produkcji co w konsekwencji wiąże się ze zwolnieniami, ograniczeniem przysługiwanych świadczeń i przywilejów. Jednak nie należy patrzeć na tylko i wyłącznie z tej jednej strony. Liczba pracowników zatrudnionych czy to tylko i wyłącznie jako telepracownicy czy też pełnią oni rolę etatowych pracowników w firmie, w której stawiać się muszą raz na jakiś czas, rośnie. Szczególnie jest to odczuwalne w krajach o wysoko rozwiniętej infrastrukturze informacyjno-komunikacyjnej. W krajach o większym wzroście gospodarczym, większymi nakładami na rozwój i większej wiedzy społecznej, jest zauważalny wskaźnik wzrostu. Zapotrzebowanie na tego typu zatrudnienie jest na poziomie, który można by nazwać wzrostem. Przewidywanie i statystyczny wzrost dają jasne znaki na przyszłość o zapotrzebowaniu na telepracę.

więcej

Sieciowe zarządzanie (poprzez sieć Internet) jest procesem produkcyjnym, w którym udział biorą wszyscy, a czas projekt – produkcja – dystrybucja zmniejsza się nawet do kilku tygodni, gdy w przeszłości proces taki trwał kilka miesięcy. Wygląda to w ten sposób, że poszczególne filie rozproszone po całym globie, zbierają i zapisują wszystkie możliwe dane i wysyłają do siedziby głównej. Ona z kolei z dostarczonych informacji tworzy ogromną bazę danych, z której można dowiedzieć się jakie w danym miejscu czy czasie jest zapotrzebowanie na dany produkt. 

więcej

W polskim ustawodawstwie dopiero w roku 1997 weszła w życia stosowna ustawa dotycząca przestępstw komputerowych. Zalicza się do niej ...

więcej

Aby zrozumieć jednak na czym polega takie przestępstwo trzeba najpierw zrozumieć czym ono jest. Należało by tu przedstawić przestępczość elektroniczną w sposób unormowany. Ze względu jednak na różne rodzaje takich przestępstw jak również na sposób w jaki są popełniane nie da się w jednoznaczny sposób tego wyjaśnić. Samo pojęcie przestępstwo komputerowe jest definiowane niekiedy w zależności od potrzeb a brak ogólnej zgody co do znaczenia terminu powoduje tym samym brak ogólnej definicji prawnej.

więcej

<<<  Strona 17 z 17

Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS