serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

e-biznes
[ang. e-business od electronic business] - ekon., infor. organizacja zasadniczych proces?w związanych z działalnością przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Internetu, m.in. zawieranie kontraktów, kontakty z kontrahentami, reklama; także ogół działalności prowadzonej w związku z rozwojem i zastosowaniem Internetu.
e-commerce
patrz E-handel
e-Government
patrz dział e-Government
e-handel
[ang. e-commerce] systemy elektronicznej sprzedaży przez Internet, ze szczególnym uwzględnieniem WWW. Najczęściej spotykaną formą e-commerce są sklepy internetowe, w których klienci mogą wygodnie wyszukiwać, oglądać i kupować artykuły posługując się wirtualnym koszykiem i dokonując zapłaty kartą kredytową
e-Learning
informatyczny system wspomagający zarządzanie nauczaniem; wykorzystuje techniki szkolenia przez Internet, które mogą być dostępne dla każdego użytkownika, o każdej porze i w każdym miejscu. Dzięki wykorzystaniu architektury internetowej szkolenia w tym modelu są efektywne, konfigurowalne, zintegrowane i rozszerzalne. E-learning realizuje standardowe funkcje systemów wspomagających nauczanie - zarządzanie treścią, przygotowywanie, udostępnianie i monitorowanie procesu nauki - jednocześnie oferując innowacyjne podejście do przebiegu nauczania i administrowania.
e-mail
patrz poczta elektroniczna
e-tailer
(retailer + e-commerce) detalista prowadzący transakcje w internecie
e-zine
[ang. electronic magazine] prasa ukazująca się jedynie w wersji elektronicznej w Internecie i nie mająca swojej wersji w druku (papierowej), często dystrybuowana do czytelników poprzez e-mail
eContent
program będący częścią inicjatywy eEurope 2002 - An Information Society for All, jego celem jest popieranie i stymulowanie korzystania z zasobów cyfrowych oraz promowanie różnorodności językowej i kulturowej w sieci, inicjatywa ta skupia się na polepszeniu jakości informacji w sieci Internet oraz rozpowszechnianiu tych treści w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku
EDI
[ang. Electronic Data Interchange] czyli elektroniczna wymiana danych (dokumentów). Służy do wymiany standaryzowanych dokumentów handlowych w formie elektronicznej, coraz częściej przez wykorzystanie sieci Internet, między partnerami biznesowymi.
edukacja informacyjna
edukacja z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
edukacja ustawiczna
[ang. permanent education] stałe odnawianie i doskonalenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych; współczesny model edukacji zgodnie, z którym kształcenie nie ogranicza się do okresu nauki w szkole, lecz trwa, w różnych formach, przez całe życie człowieka; [ang, lifelong learning] - 3L - tłumaczone jako "kształcenie przez całe życie", oznacza doskonalenie zawodowe, przekwalifikowanie i reedukację; [ang. continuing education] - obejmuje edukację dorosłych łącznie z doskonaleniem zawodowym
EEJ-net
[ang. European Extra-Judicial Network] system, którego celem jest rozstrzyganie sporów w ich wczesnej fazie bez ingerencji systemu sądowego
eEurope
eEurope 2002 - An Information Society for All - [eEurope 2002 - Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich] - inicjatywa Komisji Europejskiej i państw członkowskich której celem jest modernizacja i umocnienie europejskiej gospodarki informacyjnej w krajach Unii Europejskiej
eEurope+
inicjatywa krajów kandydujących do Unii Europejskiej, wzorowana na eEurope, mająca na celu rzeczywistą integrację ze strukturami unijnymi i rozwój gospodarczy państw kandydujących
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS