serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

benchmarking
metodologia mierzenia postępów w realizacji poszczególnych postanowień inicjatywy eEuropa w poszczególnych krajach
betaversion
[pol. wersja beta] oprogramowanie przeznaczone do testów, często rozdawana użytkownikom bezpłatnie celem przetestowania w warunkach praktycznych. Po zebraniu od nich uwag, (feedbacks) jest ono poprawiane i otrzymujemy final version, która jest już dystrybuowana jako pełnowartościowy produkt
bit
1. w informatyce skrót angielskiej nazwy - binary digit - cyfra binarna, cyfra układu dwójkowego, odzwierciedlająca wynik prostej decyzji tak/nie. 2. w teorii informacji podstawowa jednostka informacji. 32-bitowy (w znaczeniu 1) element komputera może być wykorzystany do przedstawienia od 0 do 32 bitów informacji (w znaczeniu 2)
biznes elektroniczny
(biznes on-line, e-business) Obejmuje wszelkie przejawy komercyjnego wykorzystania Sieci. A więc przede wszystkim 3 główne działy: e-commerce, usługi finansowe oraz marketing on-line; szeroko pojętą komunikację firmy: intranet, praca zdalna, EDI (elektroniczną wymianę dokumentów), itd.
blog
rodzaj strony internetowej, najczęściej mają osobisty charakter i służą jako internetowe pamiętniki
bluetooth
technologia łączności radiowej krótkiego zasięgu, przeznaczona do łączenia przenośnych urządzeń elektronicznych, takich jak: telefony komórkowe, palmtopy, notebooki, przenośne i stacjonarne komputery, a także modemy, zespoły pamięciowe, drukarki, skanery, kamkodery i inne proste urządzenia posługujące się transmisją cyfrową podczas wymiany danych (klawiatury i myszy). Technologia ta umożliwia za pomocą łącza radiowego przesyłanie głosu oraz danych w różnych formatach (w tym obrazów).
bod
jednostka przepustowości kanału telekomunikacyjnego: przepustowość kanału zdolnego do przesyłania jednego bitu informacji na sekundę
C2C
[ang. customer-to-customer - klient-klient] transakcja między dwoma końcowymi użytkownikami (klientami) np. zakupu samochodu od właściciela
calendar server
[pol. serwer kalendarzowy] oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez Internet terminami całych grup i działów przedsiębiorstwa
Cardware lub Postcardware
to określenie prawnego statusu pod jakim autor programu rozprowadza swoją aplikację. Wymaga on aby użytkownik programu chcący z niego korzystać, wysłał do autora tytułem zapłaty za jego używanie kartkę pocztową, najlepiej z widokiem swego rodzinnego miasta i krótką opinię na temat programu
CC
[ang. carbon copy, pol. do wiadomości DW] skrót w poczcie elektronicznej, stosowany gdy nadawca wysyła wiadomość do adresata i innych osób. Odbiorca wiadomości widzi, że wysłano ją również do kogoś innego
CD-ROM
[ang. CD-ROM, Compact Disk - Read Only Memory] cyfrowy nośnik informacji w formie płyty kompaktowej o pojemności ok. 650 MB
certyfikat
(certyfikat klucza publicznego) elektroniczne załwiadczenie za pomocą, którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby
changeabillity
[pol. zdolność zmiany] poziom zdolności dostosowawczych przedsiębiorstwa do zmieniającego się rynku i rozwoju technologicznego
chunking
patrz porcjowanie
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS