serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

usługi powszechne
[ang. universal service] usługi telefoniczne (z wyłączeniem usług dostępu do sieci), usługi faksowe oraz usługi transmisji danych w paśmie fonicznym świadczone przez operatorów publicznych, za pomocą modemów, w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych
usługi telekomunikacyjne
[ang. telecomunication services] usługi polegające na transmisji lub kierowaniu sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną
visit
[pol. wizyta] określenie liczby odwiedzin na określonej stronie internetowej, sposób określenia poziomu jej atrakcyjności dla internautów
voice XML
rozwinięcie narzędzia HTML; jego zastosowanie umożliwia udźwiękowienie stron internetowych
VoIP
[ang. Voice over Internet Protocol] telefonia internetowa - technologia komunikacyjna, oparta jest na zamianie głosu na pakiety w protokole TCP/IP, wykorzystywane są łącza transmisji danych o wysokim poziomie jakości. Zastosowanie wysokiej jakości kompresji danych umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie łączy telekomunikacyjnych
WAN
[ang. Wide Area Network] sieć teleinformatyczna pokrywająca duży geograficznie obszar: region lub państwo; sieć rozległa łącząca sieci lokalne LAN i miejskie MAN, składają się na nią komputery znajdujące się w dużych odległościach od siebie, na większym geograficznie obszarze (np. kraju, regionu); połączenia w obrębie WAN angażują zwykle publiczną sieć telekomunikacyjną
WAP
[ang. Wireless Application Protocol] protokół komunikacji bezprzewodowej, międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe, pagery oraz inne terminale cyfrowe
Web-Mall
centrum zakupów w sieci. Podobnie jak w tradycyjnym centrum handlowym można w nim kupić produkty różnych firm i branż. Tego typu centra organizują np. portale internetowe
webinar
seminarium poprzez Internet, np. na wirtualnym uniwersytecie
webisodes
(web + episodes) rodzaj serialu emitowanego w Internecie
webmaster
osoba znająca język HTML i zajmująca się tworzeniem stron WWW
webring
katalog skupiający strony (od kilkudziesięciu do kilkuset) o określonej tematyce, różniący się jednak od katalogu tradycyjnego tym, że odwiedzając jedną ze stron należących do danego webringu można z jej poziomu odwiedzić wszystkie pozostałe
webucatin
(web + education) kształcenie w sieci. Według szacunków Petera Druckera, wybitnego doradcy do spraw zarządzania, dla webucation "istnieje globalny rynek potencjalnie wart miliony dolarów"
wersja beta
patrz betaversion
wetware
informatyczne określenie czynnika ludzkiego niezbędnego w informatyce
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS