serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

telewizja interaktywna
telewizja, która umożliwi tworzenie programu "na żądanie" - będzie układać sam użytkownik, wybierając np. z archiwum taśm wideo stacji nadawczej
TEN-155
[ang. Trans-European Network] sieć szkieletowa o przepustowości 155 Mb/s łącząca europejskie ośrodki badawcze
TETRA
[ang. TErrestrial TRunked Radio] cyfrowy standard łączności radiowej opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) w ramach działalności Unii Europejskiej, zapewnia służbom bezpieczeństwa publicznego: szyfrowanie, łączność grupową, doskonałą jakość głosu, przesyłanie danych i dynamiczne przegrupowywanie
think tools
[pol. inteligentne narzędzia] pakiety narzędzi wspomagające zarządzanie wiedzą i podejmowanie decyzji oraz nazwa oprogramowania służącego do wspomagania procesów decyzyjnych
third place
[pol. trzecie miejsce] miejsce (poza pracą i domem), w którym pracownik spędza najwięcej czasu oraz nieformalne miejsce spotkań i wymiany poglądów, w Polsce jeszcze mało rozpowszechnione, w USA zaś najczęściej pub lub ulubiona restauracja
token
niewielkie urządzenie elektroniczne otrzymywane przez posiadacza elektronicznego konta w banku, generujące, co jakiś czas według algorytmu znanemu tylko serwerowi banku ciąg cyfr. Umożliwia ono identyfikacje klienta w kontaktach z wirtualnym oddziałem banku
tradycyjny bank elektroniczny
bank detaliczny posiadający zarówno oddziały fizyczne, jak i elektroniczny kanał dostępu do usług
transakcje pomiędzy internautami
[ang. person-to-person payments] elektroniczne przekazy pieniężne, najczęściej spotykane w aukcjach internetowych
trialware
Program po zainstalowaniu jest w pełni sprawny i działają wszystkie jego komponenty, ale tylko przez określoną ilość czasu od dnia jego zainstalowania w systemie (przeciętnie 30 do 90 dni), po tym okresie o ile użytkownik nie wprowadzi zakupionego u producenta specjalnego kodu, program przestaje się uruchamiać i trzeba go odinstalować
tribes
patrz plemiona
UDW
[pol. ukryte do wiadomości] patrz BCC
UKSP
Uniwersalne Komputerowe Stanowiska Pracy zmodyfikowane komputery PC z podniesionym poziomem bezpieczeństwa w tym ze sprzętową autoryzacja użytkownika
UMTS
[ang. Universal Mobile Telecommunications System] system bezprzewodowej telefonii trzeciej generacji (tzw. 3G) po telefonii analogowej i GSM, oferujący transmisję danych do 2 Mb/s, wykorzystujący spektrum w obrębie pasm 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz
Unix
System operacyjny stosowany początkowo na komputerach typu mainframe, a obecnie nawet na komputerach klasy PC. Na początku Internet bazował na systemach unixowych, ale w chwili obecnej do połączeń można używać nawet PC pracujący w DOS lub Windows czy też Macintosh
USB
[ang. Universal Serial Bus] uniwersalna magistrala szeregowa, czyli wspólny interfejs szeregowy dla wielu urządzeń takich jak drukarki, skanery itp. O przepustowości do 12 Mb/s (megabitów na sekundę).
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS