serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

społeczeństwo konsumpcyjne
społeczeństwo przypisujące przesadną wartość dobrom konsumpcyjnym, które skłonne jest uważać nie tylko za "ostateczny cel wszelkiej działalności ekonomicznej", ale za najważniejszą wartość w ogóle.
społeczeństwo masowe
społeczeństwo, w którym podobne upodobania, zwyczaje, poglądy i formy zachowania podzielane są przez znakomitą większość ludności, w związku z czym owa większość staje się mniej zróżnicowana zarówno jako indywidua, jak i w kategoriach klas społecznych itp. W ujęciu politycznym okazuje się rezultatem procesów industrializacji, skutkiem wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego i erozji uwarstwienia społecznego.
społeczeństwo otwarte
termin Karla Poppera, którym autor określa wolne społeczeństwo, gdzie wszyscy mają możność poddawania skutecznej krytyce ludzi sprawujących władzę. Popper z aprobatą cytuje Paryklesa: Chociaż tylko niektórzy z nas tworzą politykę, wszyscy możemy ją poddać osądowi
społeczeństwo postindustrialne
termin ten wprowadził Daniel Bell na określenie nowych systemów społecznych, które ewolucyjnie wyłaniają się w późnych latach XX w. ze społeczeństw przemysłowych
SSL
[ang. Secure Socket Layer] system szyfrujący, służący zapewnieniu poufności przesyłania danych za pośrednictwem Internetu, operujący poniżej warstwy protokołu HTTP (możliwa jest bezpieczna transmisja danych z komputera klienta (użytkownika) do serwera WWW i na odwrót)
T-commerce
[pol. handel przez telewizję] opcja możliwa w przyszłości dzięki połączeniu usług internetowych i telewizji
tablica
[ang. whiteboard] w nauczaniu na odległość - okno tekstowe (czasami także graficzne) pozwalające na współdzielenie tekstu lub rysunku widocznego dla wszystkich uczestników kursu, lub szkolenia na odległość
TCP/IP
patrz IP
telecentrum
[ang. telecentre] powszechnie dostępna wielofunkcyjna placówka teleinformacyjna, z pracownią multimedialna wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
telefonia komórkowa
odmiana mikrofalowej łączności radiowej, wykorzystująca podział obszaru działania na komórki, z których każda zawiera przekaźnik radiowy niewielkiej mocy obsługujący jedynie użytkowników w swoim zasięgu - mimo ograniczonego pasma wykorzystywanych częstotliwości umożliwia to pomnożenie liczby jednocze?nie prowadzonych rozmów przez liczbę komórek
telefonia satelitarna
system realizacji połączeń telefonicznych, wykorzystujący łączność satelitarną; niezależny od czynników atmosferycznych i stanu naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej, przez co gwarantuje dużą szybkość oraz niezawodność przesyłania wiadomości, informacji i połączeń telefonicznych z każdego i do każdego miejsca na świecie
telekonferencja
[ang. teleconference] usługa telekomunikacyjna polegająca na wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych do prowadzenia rozmowy (konferencji) między co najmniej 3 rozmówcami znajdującymi się w 2 lub więcej miejscach
telematyka
[ang. telematics] dział telekomunikacji zajmujący się zagadnieniami związanymi z przekazywaniem wiadomości w postaci statycznego obrazu (tekstu alfanumerycznego, znaków graficznych, fotografii i innych); usługi telematyczne: poczta elektroniczna, teletekst, telefaks, wideotekst
telemedycyna
[ang. telemedicine] dziedzina wykorzystująca usługi telematyczne do przesyłania danych medycznych i obrazów do centrów konsultacyjnych w celu uzyskania porady (m.in. przy wykonywaniu zabiegów chirurgicznych) oraz szkolenia personelu medycznego
telepraca
patrz e-Work
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS