serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

Schengen Information System
[inaczej NSIS - National Schengen Information System] Węzeł Informacyjny Schengen, system utworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego po zniesieniu kontroli na granicach w krajach Unii Europejskiej; dane rejestrowane w SIS dotyczą m. in. osób i rzeczy; na ich podstawie będzie można dokonać selekcji osób pod względem ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub otrzymać policyjne wskazówki w celu prowadzenia niejawnego nadzoru; jak do tej pory NSIS służy jako narzędzie w walce z tzw. nielegalną imigracją i skuteczniejszemu przeprowadzaniu akcji deportacyjnych
SCM
patrz zarządzanie łańcuchem dostaw
serwer
komputer sterujący pracą sieci komputerowej; część protokołu klient-server uruchamianego na komputerze podłączonym do sieci i odpowiadającego na żądania klienta. Przeglądarka WWW jest klientem serwera WWW
SET
[ang. Secure Electronic Transactions] zbiór technicznych unormowań przeznaczony wyłącznie do transakcji kartami kredytowymi. Certyfikaty wystawiają w sposób automatyczny serwery, zarządzane przez firmy zajmujące się rozliczeniem tego typu kart
shareware
Sposób rozpowszechniania oprogramowania. Użytkownik ma możliwosc ściągnąć program z sieci Internet bez żadnych opłat i testować go przez pewien czas. Po jego upływie program należy usunąć bądź zapłacić autorowi żądaną kwotę. Przez okres próbny niektóre z funkcji programu mogą być wyłączone, dostęp do nich jest możliwy dopiero po rejestracji i uiszczeniu opłaty. Opłata za program rozpowszechniany jako shareware z reguły nie jest zbyt wysoka w porównaniu do cen oprogramowania komercyjnego
sieć amatorska
[ang. amateur network] niekomercyjna sieć lokalna, łącząca zainteresowane osoby i wykorzystywana dla ich własnych potrzeb
sieć lokalna LAN
[ang. Local Area Network] sieć, na którą składa się grupa komputerów i urządzeń peryferyjnych rozmieszczonych w niewielkiej odległości od siebie, np. na tym samym piętrze lub w jednym budynku; umożliwia użytkownikom wszystkich stanowisk roboczych wspólny dostęp do danych oraz podłączonych urządzeń; przepustowość sieci lokalnych sięga 100 Mb/s
sieć telematyczna
[ang. telematics network] szeroki system komunikowania danych, zawierający nie tylko fizyczną infrastrukturę i połączenia ale także usługi i zastosowania, które wprowadzone są do tej infrastruktury, ułatwiając wymianę informacji elektronicznych pomiędzy organizacjami i osobami prywatnymi
silent commerce
rodzaj handlowych transakcji przyszłości zawieranych między urządzeniami, bez udziału ludzi, np. komputer lodówki zamawia przez Internet jedzenie i sam reguluje należności za towar i dostawę
sklep internetowy
(wirtualny sklep) określony adres w sieci WWW, który odnosi się do specjalnie przygotowanej strony (całego ośrodka). Firma umieszcza tam wykazy produktów, jakie oferuje wraz z ich prezentację oraz cennikiem. Znajduje się tam także formularz zamówień, który trzeba wypełnić, gdy chce się coś kupić
smart money
[pol. mądre pieniądze] sytuacja, w której inwestor wnosi do przedsięwzięcia nie tylko kapitał, ale też własne pomysły i rozwiązania
SMS
[ang. Short Message System] usługa pozwalająca na wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości tekstowych
snailmail
[pol. ślimacza poczta] w dobie Internetu pogardliwe określenie dla poczty tradycyjnej, dostarczającej listy w sposób fizyczny
spam
metoda reklamy polegająca na masowym wysyłaniu wiadomości e-mail zawierających materiały promocyjne lub publikowaniu wielu kopii tego samego artykułu reklamowego w listach dyskusyjnych
społeczeństwo informacyjne
[ang. Information society] patrz e-Society
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS