serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

OpenOffice
pakietem oprogramowania biurowego Open Source. OpenOffice stanowi bezpłatną alternatywę dla Microsoft Office, ale można go też kupić: zwykle w cenę wersji pudełkowej jest wliczony koszt usługi wsparcia technicznego, uaktualnień oraz różne dodatki, np. profesjonalne szablony dokumentów, certyfikat czy program do graficznej obsługi baz danych Kexi.
operator multipleksu
[ang. multiplex provider lub multiplex operator] nadawca posiadający koncesję na wykorzystywanie kanału, odbiera programy/usługi od indywidualnych nadawców, łączy je w zmultipleksowany strumień bitów i przesyła różnymi systemami przesyłowymi (naziemnym, satelitarnym, kablowym) do odbiorców
P2P
[ang. peer-to-peer] Model architektury sieciowej oparty na równoważności wszystkich jej węzłów. W sieci peer-to-peer każdy komputer dysponuje podobnymi możliwościami oraz może inicjować połączenia. Taką technologię wykorzystują m. in. programy służące do ściągania muzyki
page impression
miara liczby odwiedzin danej strony internetowej i jej popularności wśród internautów; do page impression nie wlicza się przeglądania stron przez programy typu spider
Parkinson`s law
[pol. prawo Parkinsona] jego zasada: "każda praca do końca wypełni przeznaczony na nią czas" w odniesieniu do technologii informatycznej brzmi następująco: "każda ilość danych rośnie, aż do końca wypełni miejsce przeznaczone do ich przchowywania"
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
wspólna realizacja projektów inwestycyjnych, w której wykorzystywane są środki finansowe publiczne i prywatne
patent
dokument stwierdzający własność wynalazku i wyłączne prawo korzystania z niego w sposób zawodowy lub zarobkowy
pay-per-view
nazwa pochodzi od systemu płatnej telewizji, jaka powstają w Stanach Zjednoczonych; obecnie termin ten oznacza udostępnianie programów telewizyjnych za opłatą
PDA
(Personal Digital Assistant) minikomputer w formacie kieszonkowym dający możliwość wysyłania e-maili i zarządzania terminami i adresami
PEAR
Poczta Elektroniczna Administracji Rządowej
Person-to-person payments
patrz transakcje pomiędzy internautami
PHP
[ang. Personal Home Page Tools] język skryptowy służący do tworzenia programów oraz interpreter wykonujący je po stronie serwera (server-side scripting)
phreacker
osoba korzystająca z urządzeń telekomunikacyjnych inaczej, niż zaplanowali ich konstruktorzy. Najczęściej polega to na dzwonieniu za darmo lub po obniżonych kosztach. To ludzie, dla których życiową pasją stanowią urządzenia telekomunikacyjne
PIN
[ang. Personal Identyfication Number, pol. osobisty numer identyfikacyjny] stosowany w celu ochrony przed dostępem innych osób; używany w kartach kredytowych, telefonach komórkowych
platforma cyfrowa
[ang. digital platform] nowa forma przesyłania programów telewizyjnych gdzie obraz i dźwięk są poddawane obróbce elektronicznej i zamieniane na zapis cyfrowy; informacja o sygnale telewizyjnym przesyłana jest za pośrednictwem cyfrowego systemu transmisyjnego (naziemnego, satelitarnego, kablowego) w zakodowanej postaci strumienia bitów
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS