serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

moral-plus-product
produkty, które poza wartością użytkową mają również pewną wartość związaną np. z ochroną środowiska (np. opakowania szklane czy torby z makulatury)
multimedia
nazwa technik komputerowych umożliwiających łączenie rozmaitych sposobów przekazywania informacji - dźwięku, obrazu, animacji, tekstu, słowa mówionego i innych - w jeden przekaz
multipleks
kombinacja kilku programów telewizyjnych oraz różnych usług dodatkowych przesyłanych w jednym kanale telewizyjnym. Programy i usługi dodatkowe (np. elektroniczny informator o programach tzw. EPG - Electronic Programme Guide) mają postać opatrzonych identyfikacją, przesyłanych sekwencyjnie pakietów wydzielanych z całego przesyłanego strumienia danych i dekodowanych
multitasking
metoda jednoczesnego rozwiązywani wielu problemów; moda na nią pojawiła się wraz z rozwojem technologii informatycznej
MySQL
najpopularniejszy serwer bazodanowy, wyprodukowany przez firmę T.c.X DattaKonsultAB. Udostępniany wraz z kodem źródłowym, na zasadach określonych w licencji GNU
najczęściej zadawane pytania
[ang. frequently asked questions FAQ] większość stron internetowych ma podstronę z odpowiedziami na pytania, które najczęściej zadają odwiedzający daną stronę
narodowa architektura ITS
opracowana w danym kraju wzorcowa architektura Inteligentnych Systemów Transportowych; rozróżnia się m.in. architekturę funkcjonalną (funkcje, jakie spełnia system ITS i powiązania pomiędzy nimi), architekturę fizyczną, architekturę telekomunikacyjną, itd. - jej tworzenie poprzedza analiza potrzeb użytkowników, następnie określenie funkcji, które ma spełniać; system ten pozwala zachować interoperacyjność pracy różnych podsystemów funkcjonalnych ITS w danym kraju
Nasdaq
(National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) amerykańska giełda utworzona w 1971 roku; prowadzi się na niej obrót akcjami przedsiębiorstw głównie z branży nowoczesnych technologii (informatyka)
netizen
(net + citizen) członek ogólnoświatowej sieci internetowej
NetWare
sieciowy system operacyjny firmy Novell przeznaczony dla lokalnych sieci komputerowych
newsletter
elektroniczny biuletyn informacyjny dystrybuowany przez firmę drogą e-mail do jego subskrybentów
nfrastruktura telekomunikacyjna
podstawowe urządzenia i instytucje, niezbędne do świadczenia usług w zakresie telekomunikacji
numer IP
[ang. identification point] unikalny numer określający położenie komputera w sieci
OECD
[ang. Organisation for Economic Co-operation and Development] Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, skupiająca najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje świata. Główne cele organizacji to: osiągnięcie jak najwyższego wzrostu gospodarczego, jak najwyższego poziomu zatrudnienia i stopy życiowej, a także stabilności finansowej, wolności wymiany międzynarodowej i pomocy dla krajów słabo rozwiniętych.
one-to-one marketing
[pol. środki reklamy skierowane bezpośrednio do klienta] ich duże natężenie stwarza zagrożenie dla klienta, który może się poczuć ścigany, zalewany spamem i zniechęcony do wszelkich działań marketingowych
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS