serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

LAN
patrz sieć lokalna LAN
Licencja
1. urzędowe zezwolenie na wykonywanie czynności, której nie wolno wykonywać bez ezwolenia; 2. jeden z typów umowy wykorzystywany w prawie własności przemysłowej i prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie wynalazczym (licencja patentowa, licencja know-how, licencja wzoru użytkowego), w prawie znaków towarowych (licencja znaku towarowego) oraz w prawie autorskim
Licencja typu freeware
[ang. freeware] oprogramowanie darmowe, rozpowszechniane po kosztach nośnika danych. Oprogramowanie freeware może być objęte ochroną praw autorskich lub nie
Licencja typu Public Domain
[ang. public domain licence] licencja dobroczynna czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników
Linux
bezpłatny, bazujący na Uniksie, system operacyjny opracowany w 1992 roku przez fińskiego studenta Linusa Torvaldsa. Obecnie najpoważniejszy konkurent systemów z rodziny Windows
lokalna pętla abonencka
[ang. local loop] obwód pomiędzy siedzibą abonenta a lokalną centralą operatora telekomunikacyjnego lub podobnym urządzeniem w lokalnej sieci dostępowej; wolny dostęp do pętli lokalnej, czyli tzw. unbundling, zapewnia operatorowi telekomunikacyjnemu pełną kontrolę nad pętlą i świadczenie usług takich jak połączenia telefoniczne czy szybka transmisja danych; w innej formie natomiast umożliwia podział tych usług między dwóch operatorów, nowego i dotychczas działającego na danym terenie
łącze dzierżawione
[ang. leased line] najczęściej jest to jednoparowy przewód miedziany łączący siedzibę klienta i siedzibę lub oddział dostawcy usług internetowych [ang. Internet Service Provider]. łącze to może składać się z wielu części międzycentralowych operatora połączonych na stałe i nie może być wykorzystywane przez innego klienta do innych celów; klient płaci jedynie abonament za dostęp i dzierżawę łącza - koszt jest niezależny od czasu korzystania z łącza i od ilości przesyłanych danych.
m-commerce
[ang. mobile commerce] elektroniczne wspomaganie dokonywania transakcji za pomocą bezprzewodowych urządzeń przenośnych. Jest to segment rynku nowej gospodarki, oferuje przełamanie ostatecznej bariery dostępu do klienta, do jego korzystania wymagane jest wyłącznie posiadanie telefonu komórkowego, palmtopa lub połączenia obu. Zmienia to wiele zarówno po stronie dostawcy jak i konsumenta
MAN
[ang. Metropolitan Area Network] sieć miejska. Łączy sieci lokalne LAN w obrębie miasta. Oparta jest zazwyczaj o główne łącze dużej przepustowości do którego podłączani są klienci. Sieci miejskie tworzą z kolei sieć o zasięgu krajowym WAN
mass media
(środki masowego przekazu) najbardziej wszędobylskie to: telewizja, radio i gazety. W odróżnieniu od mediów stanowią część totalnego środowiska ludzkiego w społeczeństwie masowym i nie mogą być niezauważane. Ich stosowanie pociąga zazwyczaj za sobą wykształcenie się pewnego rodzaju bierności u odbiorców, która czyni je skutecznym instrumentem kształtowania gustów i preferencji.
MCU
[ang. Multipoint Conference Unit] urządzenie (lub oprogramowanie) umożliwiające łączenie w ramach jednej sesji wideokonferencji więcej niż 2 lokalizacji. Współczesne serwery potrafią obsługiwać jednocześnie połączenia w sieciach ISDN i IP, liczba lokalizacji mogących uczestniczyć w sesji jest zaś praktycznie nieograniczona dzięki funkcji kaskadowania serwerów
media
(środki przekazu) termin ogólny, odnoszący się do systemów bądż narzędzi przekazywania informacji lub służących rozrywce takich jak radio, telewizja, sprzęt wideo, gazety i magazyny ilustrowane, billboardy, filmy, książki, płyty i nagrania na taśmie
miejska sieć komputerowa
[ang. Metropolitan Area Network, MAN] - sieć komputerowa łącząca sieci lokalne LAN na obszarze miasta; oparta jest zazwyczaj o łącze o dużej przepustowości, do którego podłączani są klienci, sieci miejskie tworzą sieć o zasięgu krajowym - WAN
mix media
(media mieszane) to niedawno wprowadzone określenie na od dawna funkcjonujące łączenie kilku form lub obszarów komunikowania, zwykle w celu uzyskania efektów dramatyzujących
modem
[ang. MOdulation DEModulation]?urządzenie elektroniczne złożone z modulatora i demodulatora, przekształcające dane cyfrowe na sygnały analogowe i sygnały analogowe na dane cyfrowe; umożliwia przesyłanie danych komputerowych za pośrednictwem sieci telefonicznych
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS