serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

audyt
dokonanie niezależnego przeglądu i oceny działania systemu w celu przetestowania adekwatności środków nadzoru systemu, upewnienia się, czy system działa zgodnie z ustaloną polityką certyfikacji i wynikającymi z niej procedurami operacyjnymi oraz w celu wykrycia przekłamań zabezpieczeń i zalecenia wskazanych zmian w środkach nadzorowania, polityce certyfikacji oraz procedurach
B2B
[ang. Business-to-business - firma-firma] kontakty handlowe między firmami i tworzenie sieci handlowych o różnym zasięgu - od lokalnego, poprzez regionalny, do globalnego. Rynek przeznaczony przede wszystkim dla producentów, importerów i eksporterów, hurtowników i dystrybutorów. Miejscem dokonywania transakcji jest wydzielona część Internetu, zwana Intranetem Gospodarczym (transakcje między firmami)
B2C
[ang. business to customer - firma-klient] usługa świadczona przez podmiot gospodarczy indywidualnemu odbiorcy, na odległość, za pomocą środków elektronicznych (transakcje pomiędzy firmą a konsumentem)
B2G
[ang. business-to-government - firma-państwo] kontakty handlowe pomiędzy firmami prywatnymi a sektorem publicznym, np. przez udział w różnego rodzaju przetargach. Dobrym narzędziem do tego typu działań może być Internet, ale nadal nie jest on w tym celu powszechnie stosowany
B2P
[ang. business-to-public - firma-media-klient] to, ogólnie rzecz biorąc, marketing on-line; nie związane bezpośrednio ze sprzedażą towarów i usług
back end
oprogramowanie, z którym użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu (oprogramowanie na serwerach).
bajt
jednostka informacji złożona z 8 bitów. Można za jej pomocą przedstawić np. liczby z zakresu 0-255 albo znaki ze zbioru ASCII
baner
interaktywne powierzchnie reklamowe na stronach internetowych. Wiele z nich jest animowanych
baner barter
portale internetowe umieszczają nawzajem swoje bannery reklamowe i wskazują na swoje oferty
bank elektroniczny
dowolny bank oferujący elektroniczny kanał dostępu, tak tradycyjny, jak i wirtualny.
bank wirtualny
bank czysto internetowy, np. mBank.
bankowość elektroniczna
ogół przedsięwzięć podejmowanych przez banki w celu rozwoju dostępu do usług bankowych za pomocą komputera i łącz teleinformatycznych. Bankowość elektroniczna dzieli się na: home banking oraz na Internet banking WWW.
bankowość internetowa
[ang. internet banking] system udostępnienia wszystkich usług i informacji instytucji finansowych w Internecie; usługi finansowe mogą być dostępne przez zwykłą przeglądarkę WWW, a także przez inne elektroniczne kanały jak WAP, SMS i e-mail, IVR, Call Center, kioski transakcyjne
barter
[pol. handel wymienny] ten rodzaj transakcji odbywa się również przez Internet
BCC
[ang. Blind Carbon Copy, pol. ukryte do wiadomości UDW] skrót w poczcie elektronicznej stosowany wówczas, gdy nadawca wysyła wiadomość do różnych osób, z których żadna nie zna innych adresatów tej wiadomości
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS