serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

intangible assets
niematerialne wartości przedsiębiorstwa, m. in. patenty, znaki towarowe, powiązania z klientami
inteligent agent
patrz agent internetowy
inteligentna analiza danych
[ang. Business Intelligence, BI] Polega na wykonywaniu szczegółowych i wielowymiarowych analiz danych z systemów do wspomagania zarządzania oraz na sporządzaniu raportów. Systemy zaliczane do klasy BI, to oprogramowanie analityczne, pozwalające dyrektorom finansowym, specjalistom od produkcji, sprzedaży, marketingu oraz zarządom, lepiej zarządza swoją firmą, czy urzędem
inteligentne karty
patrz karta mikroprocesorowa
Internet
[ang. Transfer Control Protocol/Internet Protocol] informatyczna globalna sieć komputerowa oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP - największa sieć komputerowa na świecie, złożona z tysięcy mniejszych sieci, łączy ośrodki akademickie, instytucje edukacyjne i rządowe, laboratoria badawcze, organizacje, itp.
Internet banking WWW
bankowość elektroniczna realizowana na platformie WWW (tzn. interface klienta wyświetla się w przeglądarce internetowej)
JHLC
[ang. the Joint High Level Committee] Połączony Komitet Wysokiego Szczebla, który został utworzony przez Komisję Europejską w marcu 1998 roku: komitet jest ciałem doradczym Komisji składającym się z wysokich rangą przedstawicieli administracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej zajmujący się problematyką społeczeństwa informacyjnego
jump
[pol. skok] przejęcie z jednej strony internetowej do innej za pomocą np. hiperlinku, bez wylogowania się użytkownika
karta mikroprocesorowa
[ang. smart card] - uniwersalny nośnik danych wzbogacony o bardzo rozbudowaną strukturę zabezpieczeń; umieszczony bezpośrednio na karcie koprocesor kryptograficzny pozwala wykonywać krytyczne operacje (na przykład podpis cyfrowy); podstawowe zastosowania kart to: ochrona procesu logowania użytkowników, kontrola dostępu, zapewnienie niezaprzeczalności (podpis cyfrowy), systemy lojalnościowe, systemy kart płatniczych, systemy wykorzystujące limitowany dostęp do usług i informacji; w chwili obecnej coraz więcej produktów oferuje bezpośredni styk do kart
kiosk informacyjny
stanowisko informacyjne wyposażone w komputer z zainstalowaną przeglądarkę internetową. Ekran komputera sterowany jest przeważnie dotykowo. Kioski mogą być postawione w dowolnym miejscu, podobnie jak budki telefoniczne
knowledge-commerce
[pol. handel wiedzą] w społeczeństwie informacyjnym wiedza staje się towarem takim jak inne, a nawet ważniejszym
knowledge-management
patrz zarządzanie wiedzą
kod kreskowy
kod paskowy, kod binarny, którego zapis składa się z prążków; prążkowi lub paskowi szerokiemu odpowiada 1, a pustemu polu lub prążkowi cienkiemu 0; jest stosowany przy sporządzaniu dokumentów rejestrowanych automatycznie, umieszczany gł. na opakowaniach i metkach artykułów handl.; zakodowane za pomocą zapisu prążkowego dane oraz znaki sterujące są odczytywane za pomocą automatycznego urządzenia odczytującego (dla ułatwienia odczytu wzrokowego kod kreskowy uzupełniany jest odpowiednikiem cyfrowym umieszczonym pod lub nad zapisem prążkowym); w duzych domach towarowych z terminalem kasowym jest połączone pióro świetlne, a wszystkie kasy z komputerem, który dzięki temu rejestruje w pamięci dane o wszystkich sprzedawanych towarach; do najbardziej znanych systemów oznaczeń za pomocą kodów kreskowych zalicza się amer. Universal Product Code (UPC), eur. European Article Numbering (EAN), jap. Japanes Article Number (JAN). Prace nad kodowaniem towarów koordynuje International Article Numbering Association (IANA) z siedzibą w Brukseli; 1990 Polska uzyskała członkostwo tej instytucji (nr kodowy pol. wyrobów - 590) - pracami w Polsce, m.in. nadawaniem numerów kodowych, zajmuje się Centrum Kodów Kreskowych w Poznaniu.
komunikacja multimedialna
[ang. multimedia communication] komunikacja przy pomocy wszystkich lub kilku z poniższych środków: tekstu pisanego, głosu, obrazu statycznego, obrazu ruchomego
koncepcja wspólnego europejskiego nieba
[ang. The Single European Sky] koncepcja wspólnego zarządzania ruchem lotniczym na terenie całej Europy; jest jednym z elementów Planu Działania eEurope - Inteligent Transport Systems
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS