serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

HTTP
[ang. Hyper Text Transfer Protocol] jeden z protokołów internetowych, używany do transferu stron WWW
HUB
koncentrator; urządzenie łączące wiele komputerów w sieci
ICONS IST-2001-32429
[ang. Inteligent Content Management System] system informatyczny wspomagania zarządzania wiedzą. Celem projektu jest opracowanie podstaw zarządzania wiedzą i zawartością multimedialną, na której będą osadzone konkretne aplikacje szeroko rozumianego zarządzania wiedzą.
ICQ
[ang. I seek you] usługa umożliwiająca wykrycie osoby zainteresowanej prowadzeniem prowadzenia korespondencji w trakcie jej połączenia w sieci
ICT
[ang. Information and Communication Technologies] technologie informacyjne i komunikacyjne
IDA
[ang. Interchange of Data between Administrations] program stworzenia ogólnoeuropejskiej sieci telematycznej dla administracji. Celem programu jest udoskonalenie połączeń elektronicznych pomiędzy krajami Unii. Ma on umożliwić obywatelom korzystanie w sposób bardziej kompleksowy z wszelkich usług typu e-Government
incubator
[pol. inkubator] tak w języku new economy określa się pomieszczenia biurowe, w których rozwija się nowo powstałe przedsiębiorstwo, wzmocnione infrastrukturą oraz wsparciem doradczym i kapitałowym
infomaty
patrz kiosk informacyjny
infomediar
pośrednik online między sprzedającym a klientem, który zbiera dane o kliencie i próbuje uzyskać dla niego korzystne warunki transakcji
informacja
1. Informacja to każdy czynnik, dzięki któremu ludzie lub urządzenia automatyczne mogą bardziej sprawnie, celowo działać; 2. to materialny lub niematerialny obszar, który redukuje niepewność dotyczącą stanu lub wydarzenia; 3. to dane poddane obróbce w celu wykorzystania ich do podejmowania decyzji
information architekt
[pol. architekt informacji] zajmuje się właściwym przedstawieniem danych na stronach internetowych
information fatigue syndrom
(IFS) syndrom zmęczenia nadmiarem informacji
informatyka
[ang. computer science, informatics] obejmuje: 1) dyscyplinę naukową i gałęź wiedzy, dotyczące przetwarzania informacji przy użyciu środków technicznych (komputerów), 2) dziedziną działalności gospodarczej związaną z produkcją komputerów i ich oprogramowania, budową systemów informatycznych i ich zastosowaniami w gospodarce. W perspektywie informatyka obejmować będzie sterowanie procesami technologicznymi, transportowymi etc.
informatyzacja
zastosowanie systemów informatycznych do sterowania procesami gospodarczymi i wspomagania zarządzania urzędem/przedsiębiorstwem
infotisement
rodzaj tekstu reklamowego rozsyłanego za pomocą e-maila
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS