serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

global knowledge economy
społeczeństwo epoki wiedzy globalnej, opartej na komunikacji internetowej (dostęp do łączy ma prawie każdy). Jak dotąd idea GKE z racji braku dostępu do elektryczności i telefonu w wielu rejonach świata pozostaje w sferze marzeń
globalization service
usługa dopasowywania stron internetowych do różnych obszarów językowych, funkcjonuje przy dużych wyszukiwarkach i ma na celu udostępnianie stron jak największej liczbie użytkowników z różnych stron świata, zachowując przy tym różnice regionalne
GNU
patrz Powszechna Licencja Publiczna
goodwill
niematerialna wartość przedsiębiorstwa: kontakty, stosunki, znajomość rynku
gospodarka elektroniczna
[ang. e-economy] - produkcja, reklama, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne
gospodarka oparta na wiedzy
[ang. knowledge-based economy] gospodarka, w której wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, surowcami i energię); zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne
GPRS
[ang. General Packet Radio Service] usługa umożliwiająca komunikację i dostęp do sieci bezprzewodowych i pakietowych, jest to rozwinięcie systemu komunikacji, GSM, które umożliwia bezprzewodową transmisję danych z wykorzystaniem protokołu IP oraz przesyłanie plików i korzystanie z sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego
GPS
[ang. Global Positioning System] system pozycjonowania globalnego; satelitarny system do identyfikacji położenia obiektów na kuli ziemskiej
GSM
[ang. Global System for Mobile Telecommunication] Globalny System dla Komunikacji Ruchomej; cyfrowy system radiotelefonii używany przez operatorów telefonii komórkowej; wykorzystuje pasma 900 MHz i 1800 MHz
GSM-R
[ang. GSM - Railway] wersja GSM, radiowy system łączności dla potrzeb kolei
hacker
ktoś, kto potrafi biegle poruszać się w szeroko pojętym środowisku informacyjnym - posiada zarówno specjalistyczne przygotowanie techniczne, jak i zasób inteligencji wystarczający do tego, by realizować własne plany bez przesadnego naruszania prawa. W pierwotnym znaczeniu określało człowieka, który wykonywał skomplikowane i precyzyjne zadanie prymitywnymi narzędziami, na przykład osoba potrafiąca zrobić eleganckie meble używając tylko siekiery. Hacking w gwarze informatycznej to po prostu ciężka praca nad jakimś zadaniem
handel elektroniczny
[ang. e-commerce] zawieranie transakcji handlowych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, połączone z dokonywaniem płatności za towary i usługi, z pominięciem bezpośredniego kontaktu między stronami
home banking
elektroniczny kanał dostępowy polegający na możliwości przeprowadzania przez klientów zdalnych (przez Internet) operacji na kontach
hotlist
spis najczęściej odwiedzanych stron internetowych, rodzaj rankingu tych stron
HTML
[ang. Hyper Text Mark Up Language] język hipertekstowy używany do tworzenia dokumentów używanych przez WWW. Polecenia tekstowe pozwalają na realizację tzw. linków (odsyłaczy), wyświetlanie różnych fontów, grafiki itp. Obowiązującym standardem jest HTML 4
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS