serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

Ad Click
[ang. advertisement click, pol. kliknięcie reklamowe] określa liczbę osób, które obejrzały dany baner reklamowy
Ad Impression
miernik wskazujący liczbę obejrzeń banera przez użytkowników Internetu, stosowany też przy ofertach dynamicznych, zestawianych dla użytkowników
Ad Serwer
[ang. advertising server] rozwiązanie wspomagające dostarczanie właściwych reklam do określonych odbiorców. Dostarcza danych o internautach: jaką tematyką się interesowali, ile czasu spędzili na poszczególnych stronach. Umożliwia reklamowy billing. Każda odsłona banneru na danej stronie jest rejestrowana, można więc zleceniodawcy przedstawić szczegółowy raport na temat oglądalności jego reklam
Added Value
[pol. wartość dodana] rodzaj prezentu, który ma sprawił, że klient wybierze produkt tej firmy, a nie innej. W przypadku internautów ma rekompensować koszty połączenia przez internet
Admass
J.B. Priestley w 1955 r. w Journey Down a Rainbow określi?ł tym wymyślonym przez siebie terminem porządek społeczny, ekonomiczny i polityczny na wskroś zdominowany przez pęd ku celom wyłaniającym się z iluzorycznego świata reklam, obsesyjnie promowanym w mediach. Prowadzi do pojawienia się stylów życia dobrze mieszczących się w lśniącym tanim blichtrem społeczeństwie konsumpcyjnym, które, jak autor utrzymuje, tłamsi w człowieku wszystko, co twórcze i indywidualne i deformuje ludzkie uczucia, potrzeby i emocje.
ADSL
[ang. Asymetric Digital Subscriber Line] technika sprawniejszego przenoszenia danych za pomocą konwencjonalnych przewodów telefonicznych. Wykorzystuje ona asymetryczne przesyłanie danych - wysoki poziom transferu z Internetu do użytkownika, a niski od użytkownika do Internetu. Dzięki niej przesłanie pakietu danych jest dziesięciokrotnie krótsze niż przy technice ISDN.
adware
Jest to program, za którego użytkowanie nie płaci się ani grosza. Developerzy czerpią zyski z tytułu tych programów poprzez umieszczanie w nich reklam. Jeżeli użytkownik jest zadowolony z efektu pracy autorów programu, może im się odwdzięczyć klikając na reklamę sponsora. Większość autorów adware proponuje także wersje bez reklam za niewielką opłatę
AFTN
[ang. Aeronautical Fixed Telecommunication Network] sieć (stałej) międzynarodowej łączności lotniczej. Ogólnoświatowy system połączeń kablowych i radiowych między portami lotniczymi
agent internetowy
niezależny program przeznaczony do przeszukiwania stron WWW i zbierania określonych informacji przydatnych użytkownikowi, np. o oferowanych przez e-sklepy towarach. Często są to precyzyjne aplikacje o pewnym stopniu "inteligencji", mogące np. podpowiadać użytkownikowi najlepsze rozwiązanie (np. szeregując e-sklepy wg. cen towarów)
AI
[ang. Artifical inteligence] patrz sztuczna inteligencja
alienacja
(wyobcowanie) mniej więcej do 1940 r. termin ten był używany w znaczeniu prawniczym jako przeniesienie własności na inną osobę. Potem pojawił się cały szereg nowych znaczeń, takich jak: poczucie wyobcowania ze społeczeństwa, bezsilność czy braku wpływu na przemiany społeczne, a także depersonalizacja jednostki w potężnym, zbiurokratyzowanym społeczeństwie.
ASCII
[ang. American Standard Code for Information Interchange] najbardziej rozpowszechniony system kodowania znaków alfanumerycznych (obejmuje 128 znaków graf. i sterujących); stosowany w telekomunikacji i informatyce
ASP
[ang. Aplication Service Provider] dostawca usług na żądanie. Mianem takiego dostawcy określa się firmę, która zamiast dużych pakietów dostarcza klientowi niezbędne mu części oprogramowania lub zezwala na ich użytkowanie. Takich transakcji dokonuje się zwykle przez Internet
ATM
[ang. Asynchronous Transfer Mode]?międzynarodowy standard przekazywania pakietów, w którym wiele typów usług (głos, obraz, dane) jest przekazywanych w pakietach o ustalonej długości (53 bajty). Pakiety o ustalonej długości umożliwiają sprzętowe przetwarzanie redukując tym samym opóźnienia w przekazywaniu danych
audiokonferencja
system dyskusyjny składający się z zespołu połączonych paneli mikrofonowo - głośnikowych, w które wyposażeni są wszyscy uczestnicy dyskusji; szczególną rolę pełni wyróżniony panel przewodniczącego umożliwiający sterowanie porządkiem dyskusji
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS