serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter

30.01.2009
Program rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013.

Jednym z kluczowych wyznaczników rozwoju, zarówno ekonomicznego jak i społecznego, jest dziś informacja, dostępność do niej i umiejętność jej wykorzystania. Stąd współczesne społeczeństwo jest najbardziej w historii nasycone techniką i od niej zależne. W rozwiniętym świecie rolę komputera i sieci uświadamiają sobie wszystkie grupy społeczne. Społeczeństwo informacyjne to takie, w którym informacja jest intensywnie wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym. Stąd wskazane jest, aby w województwie łódzkim jak najszybciej w pełni zaczęto wykorzystywać szanse i możliwości jakie niesie ze sobą uczestnictwo w „sieci”. Wykorzystując sprzyjające okoliczności należy zadbać o bogactwo i dostępność środków komunikacji i przetwarzania informacji.

 

Cele szczegółowe:

  • Włączenie we wszystkie sfery życia społeczno – gospodarczego technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
  • Zapewnienie powszechnego dostępu do infrastruktury i usług elektronicznych,
  • Powiązanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych z trendem budowania e‑platform i wykorzystania podpisu elektronicznego.

Główne działania:

  • Wspieranie wdrażania innowacyjnych interaktywnych usług publicznych,
  • Wspieranie wdrażania systemów teleinformatycznych gospodarki elektronicznej w biznesie i w administracji,
  • Budowa infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej,
  • Promocja innowacyjnych form kształcenia jako elementu budowy społeczeństwa informacyjnego (np. e-learning) wraz z zapewnieniem sprawnego dostępu do zasobów danych,
  • Dalszy rozwój Regionalnego Systemu Informacji Województwa Łódzkiego,
  • Wspieranie i promowanie działań mających na celu tworzenie ogólno dostępnych zasobów informacyjnych w sieci internet.

 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020


pdf Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2013 2,18 MB


Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS