serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter

07.01.2009
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015.

11 października 2005 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego została przyjęta Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego. Stanowi ona bazę do realizacji polityki regionalnej w województwie do roku 2020 i poprzez siedem strategicznych celów wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju województwa opolskiego, w tym między innymi:

  • kształtowanie świadomości mieszkańców poprzez stałe, efektywne kształcenie,
  • aktywizację gospodarczą regionu i zwiększanie jego innowacyjności,
  • rozbudowę i modernizację infrastruktury regiony, które przełożą się na wzrost konkurencyjności województwa
  • zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich.

W dokumencie można znależć także informacje na temat strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie.

 

Źródło: Samorząd Województwa Opolskiego


pdf Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 0,46 MB


Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS