serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter

07.01.2009
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym projektem Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego w grudniu 2008 roku podjął decyzję o rozpoczęciu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2015 "Śląskie mocne informacją". Powstały projekt jest wynikiem prowadzonych dotychczas prac warsztatowych i konsultacji.

Urząd Marszałkowski zachęca do przesyłania wszelkich uwag oraz opinii dotyczących przedstawionego dokumentu a także sugestii i wniosków do przygotowywanej Prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Strategii.

Uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres  si-strategia@silesia-region.pl lub tradycyjną pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 31 stycznia 2009 roku.

Szczegółowe informacje na temat kolejnych etapów opracowywania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz harmonogram działań znajdą Państwo na stronie Województwa Śląskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


pdf Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2,32 MB


Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS