serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
wydarzenia

06.01.2009
Uwarunkowania przeszktałceń szpitali w spółki - współpraca samorządów z zarządami szpitali

Data: 5 lutego 2009 roku

Miejsce: Warszawa

Przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego stało się już częstą praktyką a wszelkie rokowania na 2009 rok wskazują, że będzie to praktyką masową.
Celem konferencji jest przede wszystkim doradztwo prawne i organizacyjne jak również przedstawienie pozytywnych wzorców w tym zakresie oraz prezentacje możliwości wsparcia procesów przekształceń przez dostępne systemy teleinformatyczne. Równie ważny będzie blok tematyczny poświęcony formującym się zasadom współpracy samorządów z nowopowstałymi zarządami szpitali. Dlatego też, grupą docelową osób zapraszanych do udziału w konferencji będą zarówno przedstawiciele władz samorządowych jak i kadra menedżerska szpitali, których dotyczą projekty przekształceń. 

Prowadzenie obrad: Renata Jażdż-Zaleska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych

 

Pod Patronatem Związku Powiatów Polskich

PROGRAM (od 10.00 do 17:30 - Koktajl)

I blok tematyczny: SZPITAL, JAKO SPÓŁKA - PROCEDURY PRZEKSZTAŁCEŃ

 • Cele restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia poprzez przekształcenia
  dr n. med. Michał Kamiński
 • Prawne zasady przekształceń
  mec. Adam Szczepanik (Kancelaria Prawnicza "Professio")
 • Nowoczesne formy zarządzania w praktyce szpitali - zasady odpowiedzialności za wyniki
  dr Robert Mołdach

II blok tematyczny: UWARUNKOWANIA TELEINFORMATYCZNE

 • Narzędzia informatyczne w procesie restrukturyzacji szpitali
  dr Leszek Sikorski (dyrektor Centrum System Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
 • Wykorzystania narzędzi typu Business Inteligence w szpitalach.
  przedstawiciel Oracle Polska
 • Jak osiągnąć nowoczesną infrastrukturę informatyczną w szpitalu – dobre przykłady.
  Krzysztof Demski, Dyrektor sektora publicznego i obronnego Sun Microsystems
 • Szpital w nowych realiach - nowoczesne systemy informatyczne w placówce ochrony zdrowia, usprawniające procesy organizacyjne, finansowe i biznesowe
  Marek Dynowski (Medinet), Andrzej Kuś, Adam Latocha (SIMPLE)

III blok tematyczny: WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z ZARZĄDEM SZPITALA (albo vice versa)

 • Cele stawiane przed restrukturyzacją szpitali przez organy założycielskie
  Marek Wójcik (Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Doradca Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 • Klluczowe warunki powodzenia w komercjalizacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej
  dr Marian Kachniarz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Rola samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia a praktyka przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego, na przykładzie zrealizowanych i projektowanych przypadków
  Leszek Czarnobaj (Wicemarszałek Województwa Pomorskiego)
  Piotr Pośpiech (Starosta Powiatu Kluczborskiego)

Koszt udziału jednej osoby w konferencji wynosi:

 • 650 z + 22% VAT - dla przedstawicieli sektora medycznego i administracji publicznej
 • 1000 z + 22% VAT - dla przedstawicieli biznesu

Powyższy koszt obejmuje: udział w programie, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, poczęstunek w przerwie w obradach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*

*Formularz został przygotowany specjalnie dla naszych odbiorców. Wszystkich zainteresowanych, prosimy o jego wypełnienie - www.cpi.com.pl/imprezy/2009/ups/formularz_pr.php i wpisanie w rubryce „skąd dowiedzieli się Państwo o konferencji” naszej nazwy.

Osoba do kontaktu:

Agata Soboń, pr@cpi.com.pl

 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS