serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
wizytowki-firm

03.12.2008
Comarch
Comarch
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków  
tel.  +48 (12) 64 61 000
fax.  +48 (12) 64 61 100

www.comarch.pl


________________________________________________________________________________________________________

 

Comarch to wiodąca firma informatyczna w Europie Centralnej i Wschodniej. Comarch jest międzynarodowym integratorem i producentem innowacyjnych systemów informatycznych dla telekomunikacji, finansów, bankowości i ubezpieczeń, sektora handlu i usług, dla administracji publicznej i utilities oraz dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Firma wyrosła ze środowiska akademickiego i od momentu założenia 15 lat temu rozrasta się w ponadnarodową sieć spółek zależnych i partnerów na całym świecie, zatrudniając 3000 najwyższej klasy specjalistów. Comarch jest zdobywcą licznych wyróżnień i nagród, m.in. w 2000 roku został uznany przez Prezydenta RP za Najlepsze Polskie Przedsiębiorstwo, a w 2000 roku przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos za Pioniera Technologii – firmę, która przyczynia się do poprawy globalnych warunków ekonomicznych i społecznych. W 2004 roku Comarch otrzymał tytuł Firmy Nowej Gospodarki w Europie Centralnej i Wschodniej. Comarch został też laureatem nagrody „Rzeczpospolitej” dla najbardziej innowacyjnego polskiego przedsiębiorstwa wśród firm usługowych i handlowych oraz w 2006 roku otrzymał miano „Perły Polskiej Gospodarki”. Klientami Comarch są największe instytucje w kraju i na świecie. Spółka notowana jest na GPW w Warszawie. Więcej informacji: http://www.comarch.pl/

 

Sektor Administracja Publiczna, Utilities i Samorządy specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla jednostek administracji państwowej, samorządowej oraz rynku użyteczności publicznej.

 

Mając na uwadze przemiany zachodzące w polskiej administracji publicznej, Comarch stworzył szereg rozwiązań typu e-government, które mają za zadanie spełniać potrzeby specyficzne dla jednostek sektora publicznego. Jesteśmy przekonani, że nowe technologie mogą przyczynić się do podniesienia efektywności i przejrzystości działań administracji publicznej. Wszystkie nasze rozwiązania są opracowywane w oparciu o najnowocześniejsze międzynarodowe standardy, a w ich implementacji bierze udział kadra złożona z najwyższej klasy specjalistów.

 

Do sztandarowych rozwiązań z naszej oferty dla administracji państwowej i jednostek użyteczności publicznej należą:

  • Comarch E-Urząd - Comarch E-Urząd to rozwiązanie portalowe skierowane do urzędów państwowych mające na celu usprawnienie kontaktów na linii obywatel-urząd, zgodnie z wymogami ustawowymi w zakresie elektronicznego składaniai podpisywania dokumentów.
  • CDN Egeria - Zintegrowany System Informatyczny CDN Egeria jest narzędziem usprawniającym zarządzanie instytucją i oferującym szerokie wsparcie w podejmowaniu decyzji, niezbędnym do efektywnego działania każdej jednostki sektora publicznego.
  • Comarch Education -Comarch Education stanowi nowoczesne rozwiązanie informatyczne wspierające proces nauczania oraz wykorzystujące Internet jako medium komunikacji pomiędzy uczestnikami tego procesu. System ten jest częścią oferty Comarch skierowanej dla jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu uruchomienie go łącznie z innymi produktami Comarch pozwala osiągnąć cele stawiane polskiej administracji w zakresie wykorzystania technologii informatycznych.
  • Comarch Documents & Workflow Management - Comarch Documents & Workflow Management jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w organizacji. Wdrożenie systemu Comarch Documents & Workflow Management podnosi sprawność działania urzędu, zwłaszcza w zakresie organizacji pracy, dostępu do informacji i wszelkich dokumentów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz przyjętymi standardami.
  • Comarch Business Intelligence Business Intelligence jest oprogramowaniem wspomagającym procesy decyzyjne poprzez analizę danych. Samorządy gromadzą wiele różnorodnych danych, które nie tylko można, ale i powinno się analizować, zarówno do generowania raportów, jak i do tworzenia „inteligentnego Urzędu”.
  • Infrastruktura sprzętowa i standardowe oprogramowanie - integralna część wewnętrznych procesów w każdej organizacji. Comarch jest partnerem największych dystrybutorów i producentów technologii IT. Oferujemy rozwiązania w dziedzinie projektowania i budowy sieci, dostawy infrastruktury i oprogramowania, integracji systemów, a także zarządzania całością infrastruktury, również w trybie outsourcingu.

Oddziały firmy:

 

Oddział Kraków Comarch
Al. Jana Pawła II 41d
31-864 Kraków  
tel.  +48 (12) 684 80 00
fax.  +48 (12) 684 81 00 

Oddział Kraków Comarch
Al. Jana Pawła II 41g
31-864 Kraków  
tel.  +48 (12) 687 70 00
fax.  +48 (12) 687 71 00
Oddział Warszawa Comarch
Ul. Puławska 525
02-844 Warszawa 
tel.  +48 (22) 855 40 90
fax.  +48 (22) 644 41 66

Oddział Warszawa Comarch
Al. Jerozolimskie 81 (16 piętro)
02-001 Warszawa  
tel.  +48 (22) 564 24 00
fax.  +48 (22) 830 74 00

Oddział Gdańsk Comarch
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk  
tel.  +48 (58) 326 45 50
fax.  +48 (58) 326 45 63
Oddział Wrocław Comarch
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
budynek nr 5  
tel.  +071 335 6000
fax.  +071 335 6001
Oddział Poznań Comarch
ul. Piątkowska 161
60-650 Poznań  
tel.  +48 (61) 827 65 00
fax.  +48 (61) 827 65 01
Oddział Katowice Comarch
Ul. Krasińskiego 29
40-019 Katowice  
tel.  +48 (32) 603 39 00
fax.  +48 (32) 603 39 40
Oddział Szczecin Comarch
ul. Wielka Odrzańska 23/2
70-535 Szczecin  
tel.  +48 (91) 441 69 50
fax.  +48 (91) 483 80 56
Oddział Łódź Comarch
Ul. Łagiewnicka 54/56
91-463 Łódź  
tel.  +48 (42) 617 47 00
fax.  +48 (42) 617 47 01
Oddział Lublin Comarch
ul. Rusałka 17a / Wesoła 9
kod 20-103 Lublin
tel.  +48 (81) 538 34 00
fax.  +48 (81) 528 94 32
 


Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS