serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
wydarzenia

07.11.2008
E-wybory w Polsce

Polskie Towarzystwo Informatyczne ma zaszczyt zaprosić na całodniową sesję dyskusyjną poświęconą e-Wyborom (głosowanie przez Internet) w Polsce.

 Data: 2 grudnia 2008 r. w godzinach 10.00-16.00

Miejsce: Dom Dziennikarza w Warszawie, przy ul. Foksal 3/5

Sesję dyskusyjną e-Wybory objął patronatem wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna.

 

Sesja dyskusyjna e-wybory w Polsce

E-wybory są zagadnieniem stosunkowo nowym, budzącym wiele wątpliwości. Polskie Towarzystwo Informatyczne pragnie rozpocząć publiczną wymianę poglądów mającą na celu określenie minimalnych konicznych warunków, jakie powinny być spełnione, zarówno w sferze społeczno-polityczno-socjologicznej, jak również organizacyjno-technologicznej, aby próba przeprowadzenia wyborów za pośrednicwem nowoczesnych technologii miała jakikolwiek sens.

Celem sesji planowanej na 2 grudnia b.r. jest rozpoczęcie spokojnej dyskusji o możliwości, celowości, zagrożeniach i pozytywach ewentualnego wprowadzenia w Polsce, w skończonej perspektywie czasowej, przeprowadzania wyborów drogą elektroniczną.

Sesja ta składać się będzie z dwóch paneli:

 • panel technologiczn-organizacyjny;
 • panel społeczno-socjologiczno-polityczny.

Każdy z paneli realizowany będzie wg następującego schematu:

 • etap pierwszy – maks. 10 minutowy referat wprowadzający,
 • etap wypowiedzi panelistów – maks. 90 minut,
 • przerwa kawowa – maks 20 minut,
 • etap dyskusji z dopuszczeniem pytań zadawanych przez słuchaczy – maks. 1 godzina.

Obie części oddzielone będą lunchem.

Organizatorzy planują zainteresować sesją e-wybory ogólnopolskie stacje telewizyjne oraz przeprowadzić transmisję do sieci Internet (streaming).

Ze względu na rozpoczęcie pierwszego panelu o godzinie 9:00 zaproszenie dla uczestników obejmować będzie również spotkanie spotkanie przy kolacji w dniu poprzedzającym sesję dyskusyjną, tj, w dniu 22 października 2008 r.

Wstępny zarys panelu technologiczno-organizacyjnego

Panel ten adresowany jest do stosunkowo wąskiego grona odbiorców – osób zawodowo związanych z technologiczno-organizacyjną sferą wyborów. Uważamy, że dyskusja na temat e-wyborów może przyciągnąć w jedno miejsce wszystkie firmy technologiczne i konsultingowe, które mogą mieć wkład w opracowanie elektronicznego systemu wyborczego. Daje to możliwość wymiany poglądów i pozyskania wiedzy w jednym miejscu w stosunkowo krótkim czasie dużą ilością dostawców potencjalnych rozwiązań.

Potencjalni uczestnicy

Korzystając z możliwości wspomnianej powyżej planujemy zaproponować ten panel przedstawicielom administracji publicznej, którzy mogą być związani z rozwiązywaniem zagadnień teleinformatycznych w obszarze e-wyborów. W związku z tym w pierwszym rzędzie adresujemy ten panel do specjalistów z:

 • Kancelaria Prezydenta RP,
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP,
 • Kancelarii Sejmu RP,
 • MSWiA,
 • Państwowej Komisji Wyborczej,
 • NIK,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Ministerstwa Infrastruktury,
 • Ministerstwa Gospodarki,
 • UKE.

Do tej części sesji e-wybory zaproszeni zostaną przedstawiciele firm:

 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,
 • PIKE,
 • SIT,
 • Microsoft,
 • Symantec,
 • IBM,
 • HP,
 • Oracle,
 • Cisco,
 • Intel,
 • Exatel,
 • Telekomunikacja Polska,
 • Polkomtel,
 • Aram,
 • Asseko,
 • Sun Microsystems,
 • ABG,
 • Netia,
 • KMPG,
 • InfoVide,
 • Deloitte,
 • Ernst & Young,
 • Pricewaterouse-Coopers.

Treść panelu

 

W zależności od zainteresowania zaproszonych instytucji i firm dokonana zostanie kwalifikacja,  panelistów z możliwością korekty czasowej tej części.
Zakresem wystąpień panelistów będą dotyczyły zagadnień:

 • zdefiniowania procesu e-głosowania,
 • zdefiniowania logistyki procesu e-głosowania,
 • zdefiniowanie wyzwań technologicznych, w tym w obszarze bezpieczeństwa.

W ramach tej sesji nie będą prowadzone prezentacje produktów. Dyskusja ma być prowadzona wyłącznie w warstwie merytorycznej. Przedstawiciele firm będą mogli udostępnić uczestnikom sesji swoje materiały zawierające informacje o produktach.

Propozycja prowadzącego całość panelu

 

Organizatorzy sesji e-wybory zamierzają się zwrócić z propozycją poprowadzenia tego panelu do Pana Prof. dr hab. Mirosława Kutyłowskiego. Propozycja obejmie również przeprowadzenie wygłoszenia rozpoczynającego panel referatu.

Wstępny zarys sesji społeczno-socjologiczno-politycznej

 

Uczestnicy
Do uczestnicrwa a panelu planujemy zaprosić następujące osoby:

 • Ferdynand Rymarz – Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej,
 • Prof. Jadwiga Staniszkis (socjolog),
 • Prof. Andrzej Falkowski (socjolog),
 • Prof. Kazimierz Krzysztofek (socjolog),
 • Prof. Janusz Czapiński (socjolog),
 • przedstawiciele partii politycznych posiadających reprezentację w parlamencie i pozaparlamentarnych,
 • Pan Maciej Witucki Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego.

Treść panelu

 

Dyskusja obejmie związane z e-wyborami następujące aspekty:

 • socjologiczny,
 • społeczny,
 • polityczny,

a w tym:

 • jakie warunki muszą być spełnione,
 • w jakiej perspektywie jest możliwe wprowadzenie e-wyborów,
 • jaki mogą mieć wpływ e-wybory na rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • jaki mogą mieć wpływ e-wybory na scenę polityczną, w krótkim, średnim i długim czasie.

Zakres dyskusji może zostać nieco zmodyfikowany w trakcie postępu prac organizacyjno-programowych.

Propozycja prowadzącego całość panelu

Organizatorzy uzyskali wstępną akceptację poprowadzenia tego panelu przez Pana Prof. dr. hab. Zdzisława Szyjewskiego, Wiceprezesa PTI, Przewodniczącego Rady Informatyzacji. Wygłoszenie referatu wprowadzającego zostanie uzgodnione z Prof. Zdzisławem Szyjewskim.

 

pti

 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS