serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
wydarzenia

06.11.2008
Wpływ zmian otoczenia prawnego na działalność ubezpieczycieli

Ostatnie lata obfitują w daleko idące zmiany legislacyjne dotyczące działalności ubezpieczeniowej. Wpływają one na wszelkie aspekty funkcjonowania zakładów ubezpieczeń wymuszając przyjmowanie coraz to nowych rozwiązań praktycznych. Ich znajomość, a także świadomość istnienia różnych sposobów wykładni przepisów w tym zakresie jest bezwzględnie potrzebna nie tylko tym, którzy bezpośrednio uczestniczą w wykonaniu czynności ubezpieczeniowych, ale również wszystkim tym, którzy są odpowiedzialni za wsparcie organizacyjne, decyzyjne, techniczne, logistyczne i – co obecnie zapewne najbardziej istotne – za procedury komunikacyjne i informatyczne.

Data: 9 grudnia 2008

Miejsce: Holiday Inn, ul. Złota 48, Warszawa

Seminarium „Wpływ zmian otoczenia prawnego na działalność ubezpieczycieli” poprowadzą Justyna Orlicka i dr Marcin Orlicki.

Na spotkaniu zostaną podjęte następujące tematy:

  • praktyczne aspekty nowego sposobu definiowania i opisu przedmiotu ubezpieczenia majątkowego (interesu ubezpieczeniowego),
  • składka ubezpieczeniowa – zasady dochodzenia roszczeń składkowych oraz zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej,
  • zasady udzielania ubezpieczycielowi informacji o ryzyku,
  • ubezpieczenie na cudzy rachunek i ubezpieczenia grupowe w ujęciu prawnym i organizacyjnym,
  • wyznaczanie uposażonego w ubezpieczeniach na wypadek śmierci,
  • dozwolone kartele ubezpieczeniowe.

Cena za udział w seminarium 1990 PLN + VAT

Szczegółowe informacje na stronie:

 

http://ubezpieczenia.sdcenter.pl/prt/view/seminarium.html

 

Kontakt:

Ewa Cichocka

tel. 022 427 32 82

fax. 022 244 24 59

ewa.cichocka@software.com.pl

 

seminarium

 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS