serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
wydarzenia

07.03.2008
Audyt Bezpieczeństwa systemów IT - Testy Penetracyjne aplikacji webowych
Data: 7-9 październik 2009

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Kongresowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa

W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o problemach z bezpieczeństwem serwisów WWW. Problem ten dotyka nie tylko dużych portali internetowych, serwisów aukcyjnych czy społecznościowych, ale coraz częściej również serwisów internetowych firm i instytucji. Nic w tym dziwnego, gdyż coraz częściej serwis internetowy współczesnej instytucji, to bardzo złożona aplikacja, umożliwiająca klientom, partnerom czy pracownikom korzystanie ze specjalnie przygotowanych dla nich usług i informacji.

 

Istotniejsze zagrożenia związane z serwisem WWW to między innymi:

 • wykorzystanie podmienionej strony do propagacji złośliwego oprogramowania i dokonywania oszustw,
 • wykorzystanie przejętych kont uprawnionych użytkowników do podjęcia działań w ich imieniu, ale bez ich wiedzy i zgody,
 • zablokowania dostępu do usług, z których korzystają uprawnieni użytkownicy.

Tego typu zdarzenia pociągają za sobą przede wszystkim bezpośrednie straty finansowe, związane z przerwami w dostępie do usług, koniecznością wypłaty kar umownych, ujawnieniem tajemnic handlowych czy konsekwencjami prawnymi (np. niedopełnienia wymagań związanych z ochrona danych osobowych klientów). Oprócz tego zdarzenia te powodują straty pośrednie. Ujawnienie zaistniałego incydentu zachwiania bezpieczeństwa ma znaczący wpływ na opinię publiczną i wizerunek firmy.

Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami nadużyć w serwisach WWW konieczne jest właściwe ich zaprojektowanie, zapewnianie jakości kodu i ich należyte przetestowanie.

Penetracyjny test bezpieczeństwa, czyli symulowany atak, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów testowania bezpieczeństwa systemów IT, a w tym aplikacji webowych i serwisów internetowych.

Warsztaty skierowane są do testerów penetracyjnych, jak i do osób odpowiedzialnych za techniczny audyt systemów informatycznych i techniczną analizę ryzyka informacyjnego w instytucjach finansowych, firmach telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwach branży energetycznej czy urzędach administracji publicznej. Zainteresują także architektów, projektantów i deweloperów aplikacji WWW, pozwalając w praktyce poznać sposób myślenia i działania włamywacza.

 

Zagadnienia poruszone podczas warsztatów: 

 1. Metodyka audytu i testów penetracyjnych
 2. Identyfikacja i wykorzystanie podatności serwera WWW
 3. Testowanie podatności aplikacji WWW na szereg ataków (XSS, XSRF, SQLI, i wiele innych)
 4. Testowanie aplikacji AJAXowych
 5. Metody ukrywania ataku i omijania filtrów
 6. Przeprowadzanie testów penetracyjnych skomplikowanych aplikacji
 7. Fuzzing aplikacji WWW

 

Najważniejsze korzyści dla uczestników, biorących udział w Warsztatach:

 1. Poznanie metodyki testów penetracyjnych
 2. Bardzo szczegółowe zapoznanie się z bezpieczeństwem technologii webowych
 3. Nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia testu penetracyjnego aplikacji WWW
 4. Poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi wspomagających prowadzenie testu penetracyjnego aplikacji WWW
 5. Umiejscowienie zdobytej wiedzy na temat aplikacji WWW w kontekście całościowego testu penetracyjnego

Laboratorium komputerowe – warsztaty będą odbywać się przy stanowiskach komputerowych. Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów warsztatowych zawierający m.in. płytę LiveDVD z zestawem narzędzi i oprogramowania, niezbędnych do przeprowadzenia testów penetracyjnych aplikacji webowych.

 • Przy rejestracji do 30 września - 2650 PLN
 • Przy rejestracji po 30 września - 3000 PLN

Dodatkowe informacje i zapisy: http://www.akademia.linuxmagazine.pl/

e-mail: hanna.kowalska@alm.org.pl

tel.: (022) 642 25 19

faks: (022) 642 70 05

 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS