serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
wydarzenia

22.09.2008
Internet w Społeczeństwie Informacyjnym

Konferencja prezentuje wyniki badań nad wykorzystaniem sieci Internet w różnych dziedzinach, a także rolę technologii informatycznych w społeczeństwie wiedzy. Ideą konferencji jest integracja środowiska naukowego państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy oraz podejmowanie realizacji wspólnych międzynarodowych projektów badawczych.

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych z zakresu technologii informatycznych w społeczeństwie wiedzy.

Data i miejsce:

 • 15-17 październik 2008r.
 •  Dąbrowa Górnicza - Audytorium Maximum
  (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c)

Najistotniejsze cele konferencji to:

 • przedstawienie rozwiązań związanych z sieciami komputerowymi, szerokopasmowym Internetem oraz zintegrowanymi systemami przemysłowymi,
 • ocena możliwości zastosowań nowych technologii w systemach zarządzania,
 • prezentacja technicznych i społecznych aspektów Internetu,
 • analiza nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem globalnym.

 Realizacja celów konferencji nastąpi poprzez:

 • wystąpienia i prezentacje referatów na sesjach ogólnych,
 • prezentację referatów na sesjach posterowych,
 • panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli świata naukowego i gospodarczego.

Tematyka konferencji jest silnie interdyscyplinarna i obejmuje przewodnie obszary:

 • Internet - rozwiązania techniczne i zastosowania,
 • Informatyczne systemy zarządzania,
 • Bezpieczeństwo informacji w rozproszonych systemach komputerowych,
 • Społeczeństwo sieci - szanse i zagrożenia.

Program konferencji:

 • Sesja I
  Internet - rozwiązania techniczne i zastosowania
 • Sesja II
  Informatyczne systemy zarządzania
 • Sesja III
  Bezpieczeństwo informacji w rozproszonych systemach komputerowych
 • Sesja IV
  Społeczeństwo sieci - szanse i zagrożenia

Interdyscyplinarny charakter powoduje, że konferencja kierowana jest do szerokiego grona naukowców, społeczności akademickiej, przedstawicieli praktyki gospodarczej, środowiska biznesu oraz samorządu lokalnego. W konferencji planowany jest udział w konferencji wielu ekspertów z zakresu informatyki, zarządzania i socjologii, uznanych autorytetów oraz praktyków.

CENA:

 • 490 zł - opłata konferencyjna pełnego uczestnictwa z referatem
  (obejmuje udział w konferencji, publikację w recenzowanej monografii, materiały konferencyjne, obiad, przerwy kawowe)
 • 390 zł - opłata konferencyjna pełnego uczestnictwa bez referatu
  (obejmuje udział w konferencji, certyfikat uczestnictwa, obiad, przerwy kawowe)

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo tutaj.Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS